Rekreační areál v Drhlenách č.p. 25 byl vybudován Tělocvičnou jednotou Sokol Mladá Boleslav ve dvacátých letech minulého století. Na pozemku byly v té době pouze základy původní hospodářské budovy a Sokolové zde zprvu stanovali, později přibyly provizorní dřevěné chatky. Zděná budova, které je jádrem nynějšího areálu, byla postavena později.

Období první republiky je slavnou epochou celého sokolského hnutí. Na dochovaných fotografiích z Drhlen lze rozeznat významné postavy meziválečného Sokola, mezi nimi pak zejména Marii Provazníkovou, která byla od roku 1932 až do pozastavení činnosti Sokola v roce 1938 náčelnicí ČOS.  

Po roce 1948 byl nemovitý majetek Sokolů zcizen a prošel vlastnictvím několika sportovních a odborových organizací. V restituci byl navrácen České obci sokolské, která ve druhé polovině devadesátých let investovala do technické modernizace areálu.

Od 1. 1. 2016 přechází správa tohoto rekreačního zařízení na základě Smlouvy o správě majetku pod Sokolskou župu Fügnerovu. Jeho využívání se tak částečně vrací těm, kteří jej vybudovali. Objekt bude nadále využíván přednostně sokolskými jednotami, případné volné termíny budou komerčně pronajímány zejména těm zájemcům, kteří jej pravidelně navštěvovali v minulých letech.